I když se tyto dvě nemoci mohou na první pohled zdát vzájemně zcela nezávislé, jeden výzkum z roku 2016 naznačuje, že mezi erektilní dysfunkcí a zeleným zákalem by mohlo existovat spojení. Upozorňuji vás však, že tuto oblast je ještě potřeba přezkoumat a závěry vyvozené z výše uvedeného výzkumu nemusí být správné.

Zelený zákal je oční onemocnění, při kterém se zvyšuje nitrooční tlak. Zvýšený tlak vzniká kvůli nepoměru mezi tvorbou a odtokem komorového moku a poškozuje optický nerv. Tento nerv je zodpovědný za přenos obrazu, který oko vidí, do mozku a jeho poškození může poškodit samotný zrak.

prirodni-viagra-banner

Častější výskyt impotence

Vědci zjistili, že muži se zeleným zákalem trpí poruchou erekce více než 2 a půl krát častěji než muži bez tohoto očního onemocnění. Výsledky také napovídají, že rozsáhlejší případy zeleného zákalu jsou spojeny s rozsáhlejšími případy impotence.

Proč a zda vůbec toto zajímavé spojení, mezi dvěma na první pohled zcela nezávislými poruchami, existuje, není zatím známo. Za jedno z možných vysvětlení vědci považují to, že obě nemoci mohou být ovlivněny zánětem cév.

Také je důležité poznamenat, že výzkumu se zúčastnilo 128 mužů, což nemusí být dostatečně reprezentativní vzorek. Z tohoto důvodu je nutné tuto oblast ještě důkladněji prozkoumat. Pokud trpíte poruchou erekce nebo zeleným zákalem, neměli byste na nic čekat a obrátit se na odborníka.

Tento článek je součástí rozsáhlé sbírky odpovědí na časté otázky týkající se impotence (erektilní dyfunkcie). Prohlédněte si všechny časté otázky o erektilní dysfunkci.