Pojmem nesteroidní protizánětlivé léky se označují léky používané na snižování zánětů, bolestí a horeček. Mezi nejznámější léčiva této skupiny patří například ibuprofen či acylpyrin. Mnohé ze skupiny těchto léků jsou považovány za bezpečné a jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vliv těchto léků na erektilní dysfunkci

Podle výzkumu publikovaného v časopisu The Journal of Urology měli muži, kteří nesteroidní protizánětlivé léky užívali 3krát denně po dobu 3 měsíců, více než 2 krát vyšší pravděpodobnost výskytu erektilní dysfunkce než muži, kteří je pravidelně neužívali.

Ibuprofen

Ibuprofen – potahované tablety proti bolesti

Autoři výzkumu následně zohlednili i ostatní faktory, které mohou přispívat ke vzniku poruch erekce, například cukrovka, obezita, věk, cholesterol či nemoci srdce. I po jejich zohlednění byl výskyt impotence u mužů užívajících tyto léky 1,4 násobně vyšší.

Důvod vztahu není zatím znám

Autoři výzkumu si zatím nejsou jisti, kvůli čemu by mohly nesteroidní protizánětlivé léky způsobovat impotenci. Možným vysvětlením jsou samotné záněty, k léčbě kterých se tyto léky používají. Tyto záněty by nějakým způsobem mohly přispět ke vzniku erektilní dysfunkce.

Pokud pociťujete problémy, poraďte se s lékařem

Přesný důvod vztahu však zatím není jasný a bude ho nutné důkladněji prozkoumat. Pokud užíváte nesteroidní protizánětlivé léky a máte problémy s erekcí, poraďte se s vaším lékařem. Vaše problémy mohou být způsobeny hned několika faktory a tyto léky jsou pouze jednou z mnoha možností.

Tento článek je součástí rozsáhlé sbírky odpovědí na časté otázky týkající se impotence (erektilní dyfunkcie). Prohlédněte si všechny časté otázky o erektilní dysfunkci.