Chronická obstrukční plicní nemoc postihuje velké množství lidí, a to hlavně kuřáků a lidí pohybujících se v zakouřeném, zaprášeném či jinak znečištěném prostředí. Jde o skupinu onemocnění charakterizovaných obstrukcí dýchacích cest, které zároveň mají tendenci postupovat. Proto se označují také jako progresivní nemoci plic.

Mezi nejčastější příznaky tohoto onemocnění patří chronický kašel, který je často doprovázen produkcí hlenů. Kromě toho je pacient dýchavičný a velmi těžko snáší fyzickou zátěž.

Mohou tato onemocnění však nějak ovlivnit i kvalitu erekce a celkově sexuální život muže?

Výsledky studií naznačují, že chronická obstrukční plicní nemoc nějakým způsobem impotenci ovlivňuje

Chronická obstrukční plicní nemoc je považována za rizikový faktor pro výskyt erektilní dysfunkce. Výsledky několika studií prokázaly silný vztah mezi těmito dvěma zdravotními potížemi.

Výsledky těchto studií naznačují, že muži s chronickou obstrukční plicní nemocí mají problémy s erekcí častěji než muži se zdravými dýchacími cestami. Kromě toho také ve většině případů platí, že rozsáhlejší případy progresivních onemocnění plic jsou spojeny s rozsáhlejšími problémy s erekcí.

Vliv kouření na impotenci

Kouření je jednou z hlavních příčin chronické obstrukce plic

Příkladem je studie z roku 2013, ve které turečtí výzkumníci sledovali 2 skupiny mužů ve věku od 42 do 81 let. Ve skupině s chronickou obstrukční plicní nemocí se problémy s erekcí vyskytovaly až u 80 % mužů. Ve druhé skupině (bez onemocnění plic) bylo toto číslo pouze na úrovni 56 %.

Kromě toho bylo zjištěno, že ve skupině mužů s chronickou obstrukční plicní nemocí byl mnohem častější výskyt deprese, což úzce souvisí s jedním možným vysvětlením vztahu mezi těmito dvěma onemocněními.

Možné vysvětlení vztahu

Jak to většinou u takových studiích bývá, přesná příčina vztahu mezi chronickou obstrukční plicní nemocí a impotencí není zatím známa. Autoři výše uvedené studie však nějaké možné příčiny vlivu tohoto onemocnění na kvalitu erekce uvedli:

  • Hladina kyslíku v krvi – Erekce úzce souvisejí s krví. Ta se totiž musí dostat do penisu, aby mohla erekce nastat. Sledovaní muži s chronickou obstrukční plicní nemocí měli obecně nižší hladinu kyslíku v krvi. Kvůli tomu se do jednotlivých částí těla nedostává dostatečné množství kyslíku. Výsledky jiných studií také naznačují, že nízká hladina kyslíku v krvi může způsobovat erektilní dysfunkci.
  • Deprese a úzkost – Kvalita erekce a celkový sexuální život velmi úzce souvisí i s psychickým zdravím muže. Když se muži obávají, že jejich zdraví není dostatečné k vedení kvalitního sexuálního života, může to ovlivnit kvalitu jejich erekce. Psychika je při sexu nesmírně důležitá a může ovlivnit množství jeho aspektů.
  • Jiné zdravotní potíže – Muži s chronickou obstrukční plicní nemocí často trpí i jinými zdravotními potížemi, které mohou způsobovat erektilní dysfunkci. Jelikož jde převážněo muže v pokročilejším věku, není to vůbec překvapující. Impotence je totiž ovlivňována mnoha onemocněními, která postihují převážně starší muže.

Obraťte se na svého lékaře

Pokud pociťujete jakékoliv zdravotní potíže, ať už jde o problémy s dýchací soustavou, sexuálním životem či čímkoliv jiným, obraťte se na svého lékaře. Ten vám nejlépe poradí a doporučí vám možné způsoby, kterými můžete proti vašim zdravotním potížím bojovat.

Při chronické obstrukční plicní nemoci je poškození plic nevratné, avšak léčba její průběh zpomaluje. Proto je nesmírně důležité, abyste se o tomto onemocnění dozvěděli co nejdříve a začali okamžitě pracovat na jeho léčbě. Pokud máte jakékoliv podezření, návštěvu lékaře určitě neodkládejte.

Tento článek je součástí rozsáhlé sbírky odpovědí na časté otázky týkající se impotence (erektilní dyfunkcie). Prohlédněte si všechny časté otázky o erektilní dysfunkci.