Při snaze o zaujetí osoby opačného pohlaví hrají čichové vjemy velmi důležitou roli. Proto není důležité pouze to, jak se chováme a jak vypadáme, ale i to, jak voníme. Vůně a pachy jsou totiž významnou součástí toho, jak působíme na jiné