Příčiny předčasné ejakulace nebyly dodnes natolik prozkoumány, abychom byli schopni jednoduše a jednoznačně určit, co jednotlivé případy yéto sexuální poruchy způsobuje. Všechny faktory, které ovlivňují proces ejakulace, a tedy i předčasnou ejakulaci, je možné rozdělit do těchto