Perorální léčiva, jako například sildenafil, který je hlavní účinnou látkou ve Viagře, tadalafil či vardenafil, jsou prvním způsobem, jakým se většina mužů snaží bojovat proti erektilní dysfunkci. Jsou nejjednodušším způsobem odstraňování problémů s erekcí, protože nevyžadují žádný zásah do životního stylu ani chirurgický zákrok.

Vztah s rakovinou prostaty

Odborníci na sexuální zdraví již dlouhá léta chtěli vědět, zda existuje vztah mezi perorálními léky na impotenci a rakovinou prostaty. Kvůli tomu bylo během posledních let provedeno několik výzkumů, jejichž cílem bylo najít odpověď na tuto otázku. Dobrou zprávou je, že výsledky těchto výzkumů naznačují, že mezi léky na impotenci a rizikem vzniku či recidivy rakoviny prostaty vztah neexistuje.

Studie provedená v roce 2015 zkoumala tento vztah na mužích, kteří již rakovinou prostaty během svého života trpěli, ale prostata jim byla chirurgicky odstraněna, díky čemuž rakovinu překonali. Výsledkem tohoto výzkumu bylo to, že nebyl nalezen vztah mezi léky na impotenci a biochemickou recidivou rakoviny prostaty.

Biochemická recidiva rakoviny prostaty nastává tehdy, když se zvyšuje hladina antigenů typických pro prostatu. Zvýšená hladina těchto antigenů naznačuje, že rakovina se mohla vrátit zpět.

V roce 2016 byl proveden další výzkum, který však zkoumal muže, kteří se během svého života ještě s rakovinou prostaty nesetkali. Výzkum byl proveden na vzorku 6501 mužů, z nichž přibližně 6 % užívalo perorální léky pro léčbu impotence. Rakovina prostaty se později vyvinula u 20 % mužů užívajících tyto léky, ale až u 23 % mužů, kteří je neužívali. Tento výsledek nebyl statisticky významný. Nalezen nebyl ani vztah mezi užíváním léků na impotenci a rozsáhlostí rakoviny.

TOP produkt na podporu erekce

Obraťte se na odborníka

Pokud trpíte rakovinou prostaty, nebo se obáváte jejího vzniku kvůli užívání léků na impotenci, poraďte se s lékařem. Také si můžete přečíst článek, ve kterém najdete možnosti léčby erektilní dysfunkce bez užívání perorálních léků.

Tento článek je součástí rozsáhlé sbírky odpovědí na časté otázky týkající se impotence (erektilní dyfunkcie). Prohlédněte si všechny časté otázky o erektilní dysfunkci.