Rakovina prostaty – všechny podstatné informace

Rakovina prostaty, také známá i pod názvy karcinom prostaty či nádor prostaty, je jedním z nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění vůbec. Podle údajů Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ) je třetí nejčastější rakovinou u mužů na Slovensku, po rakovině plic a rakovině tlustého střeva.

Na Slovensku se každoročně diagnostikuje přibližně 1200 nových případů rakoviny prostaty, zatímco každoroční počet úmrtí se pohybuje kolem hodnoty 500. Rakovina prostaty se vyskytuje převážně u starších mužů. VOU uvádí, že kečtyřem z pěti případů dochází umužů starších 65 let. Výše uvedená čísla pocházejí ze Slovenska, ale je možné očekávat, že ty české budou velmi podobné.

I když se rakovina prostaty vyskytuje primárně u starších mužů, myslím si, že všichni muži jakéhokoliv věku by měli mít o tomto onemocnění dostatečné množství informací. Přečtěte si tento článek a zjistěte o karcinomu prostaty vše, co potřebujete vědět.

Rakovina prostaty a rizikové faktory

Jako u většiny onemocnění, i riziko výskytu rakoviny prostaty stoupá s věkem. Drtivá většina případů tohoto onemocnění postihuje starší muže, přičemž nejvíce mužů trpících rakovinou prostaty je ve věku od 70 do 80 let. Je tedy jasné, že stoupající věk je jedním z nejpodstatnějších rizikových faktorů rakoviny prostaty.

Výskyt rakoviny prostaty je ovlivňován i rasou. Častěji se vyskytuje u mužů afroamerického původu, u nichž je navíc častější i výskyt tohoto onemocnění v mladším věku. Přesný důvod rozdílného výskytu rakoviny prostaty u mužů jiných ras zatím není znám.

Jako u každého podobného onemocnění, výskyt je ovlivněn i genetickými a dědičnými faktory. Proto je důležitá rodinná historie onemocnění. Pokud má muž bratra s rakovinou prostaty, má až dvojnásobně zvýšenou šanci, že se toto nádorové onemocnění vyskytne i u něj. U otce s rakovinou prostaty není % až tak výrazné. I navzdory genetickým faktorům nastává většina případů rakoviny prostaty u mužů bez jakékoliv rodinné historie.

Výskyt rakoviny prostaty může být ovlivněn i pohlavně přenosnými chorobami a infekcemi. Zatím nebyl tento vztah nijak potvrzen, ale ani vyvrácen.

Některé studie naznačují vztah mezi záněty prostaty a výskytem rakoviny prostaty. Záněty jsou často odhaleny při odebrání vzorků tkáně s rakovinovými buňkami, ale vztah mezi záněty a rakovinou prostaty zatím není znám.

Rakovina prostaty

Bleděmodrá stuha je mezinárodním symbolem boje proti rakovině prostaty

Strava a životní styl

Samozřejmě nelze zapomenout ani na stravu. Vliv stravy na výskyt rakoviny prostaty není dosud přesně znám, ale už byl sledován několika studiemi. Muži konzumující množství tmavého masa nebo mléčných výrobků s vysokým obsahem tuku mají mírně zvýšenou šancijejího výskytu. Některé studie také naznačují určitý vztah mezi zvýšeným příjmem vápníku a zvýšenou pravděpodobností výskytu rakoviny prostaty.

U většiny onemocnění působí obezita negativně, ale při rakovině prostaty zatím nic nenaznačuje, že by obezita měla zvyšovat pravděpodobnost jejího výskytu. Nicméně, výsledky některých studií naznačují, že obézní muži mají nižší pravděpodobnost výskytu méně nebezpečných forem rakoviny prostaty a zvýšenou pravděpodobnost výskytu agresivnějších případů.

Nesmíme zapomenout ani na kouření, které je často spojováno s různými typy rakoviny, i když převážně, logicky, s rakovinou plic. Při rakovině prostaty nebyl zatím nalezen vztah s kouřením, ale některé studie připisují kouření mírný nárůst úmrtnosti v jejím důsledku. Tento vztah však ještě musí být potvrzen dalším výzkumem.

Prevence před rakovinou prostaty

Šanci na výskyt rakoviny prostaty lze alespoň do určité míry snížit uplatněním preventivních metod. Samozřejmě, mnohé z výše uvedených rizikových faktorů člověk nijak neovlivní (věk, rasa, rodinná historie atd.), ale minimálně ty související se stravou a životním stylem je možné ovlivnit.

Zdravá strava bohatá na různé druhy zeleniny a ovoce, pravidelná fyzická aktivita a udržování zdravé tělesné hmotnosti mohou alespoň do určité míry pomoci. Některé studie také naznačují, že určité vitamíny a minerály (např. vitamín E či selen) mohou snižovat pravděpodobnost výskytu rakoviny prostaty, ale jiné studie tento vztah nepotvrdily.

Nejlepší preventivní metodou je dodržování pravidelných lékařských vyšetření a ochrana prostaty. Díky častým lékařským vyšetřením je možné odhalit rakovinu prostaty již v rané fázi a výrazně tak zvýšit šanci na její úplné odstranění.

Příznaky a průběh rakoviny prostaty

Rakovina prostaty, stejně tak i různá jiná nádorová onemocnění, jsou specifická a nepříjemná v tom, že u nich často nejsou přítomny žádné časné příznaky, které by zjednodušovaly diagnózu v počátečních stádiích onemocnění.

Příznaky se zpravidla objeví až v pozdější fázi, kdy zvětšená prostata tlačí na močovou trubici a další části vylučovací soustavy, čímž způsobuje komplikace spojené s močením:

 • Časté močení v noci či přes den
 • Potíže s oddálením močení
 • Potíže se zahájením močení
 • Slabý, tenký a přerušovaný proud moči
 • Prodloužené a náročné močení
 • Odkapávání moči po skončení močení
 • Bolesti a pálení při močení
 • Pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře
Problémy s močením

Při problémech s prostatou se muž může cítit jako známá belgická socha – časté močení je jedním z hlavních příznaků

V pokročilém stádiu rakoviny prostaty se mohou k těmto typickým příznakům přidat i závažnější náznaky toho, že něco není v pořádku, jako například přítomnost krve v moči nebo v semenu. K těmto příznakům většinou dochází při prorůstání rakoviny do tkání v okolí prostaty.

V případě metastáz v jiných částech organismu se mohou dostavit i jiné symptomy, jako například bolesti kostí v oblasti kříže a pánve při výskytu metastáz v kostech. V některých případech mohou být bolesti kostí prvním příznakem rakoviny prostaty, ale tato skutečnost svědčí o opravdu pozdním odhalení přítomnosti rakoviny v organismu.

Diagnóza a vyšetření

Na diagnózu a vyšetření pacienta při podezření na rakovinu prostaty se používají různé diagnostické postupy a nástroje. V následujícím seznamu najdete ty nejčastější:

 • Vyšetření přes konečník (per rectum) – Hmatem přes konečník dokáže kvalifikovaný lékař posoudit tvar a velikost prostaty. Při rakovině prostaty se objem této žlázy zpravidlazvětšuje, takže zvětšení může naznačovat přítomnost nádorového onemocnění.Nicméně, zvětšená prostata může být i příznakem jiných onemocnění, nejčastěji méně nebezpečné benigní prostatické hyperplazie.
 • Test PSA (antigen specifický pro prostatu) – Pomocí tzv. PSA testu se odhaluje hladina specifického antigenu v krvi, která bývá zvýšená u mužů, kteří s prostatou nemají něco v pořádku. Výhodou PSA testu je jednoduchost, stejně tak i schopnost odhalit asymptomatické případy rakoviny prostaty, tedy takové případy, které se zatím nijak neprojevují. PSA test je však pro získání bližších informací potřeba zkombinovat s jinými diagnostickými nástroji.
 • Cystoskopie – Při tomto vyšetření je pomocí miniaturní kamery prozkoumán vnitřek močové trubice a močového měchýře. Po znecitlivění je do močové trubice zavedena tenká trubička se světlem a kamerou, díky které je možné vizuálně posoudit velikost prostaty a poškození okolních tkání.
 • Biopsie prostaty – Biopsie je nejlepším postupem na definitivní potvrzení nebo vyvrácení výskytu rakoviny prostaty. Z prostaty je odebrán vzorek tkáně, který je prozkoumán pod mikroskopem, čímž je možné jednoznačně posoudit přítomnost rakovinných buněk.
 • Ultrazvuk a další zobrazovací metody – Vyšetření ultrazvukem, rentgenem, CT či MRI dá lékařům lepší představu o tom, co se odehrává v lidském těle, díky čemuž je možné lépe posoudit i výskyt rakoviny prostaty, stejně tak i případné metastázy v jiných částech organismu.

Poznámka: Měření hodnoty PSA v krvi je možné použít i jako účinnou preventivní metodu. Jde o relativně nenáročné vyšetření, které lze provádět pravidelně a sledovat tak zdraví prostaty. Při špatných hodnotách muž hned ví, že s jeho prostatou pravděpodobně něco není v pořádku, díky čemuž může jednat předtím, než se onemocnění rozšíří do nebezpečnější podoby.

Na prvotní otestování zdraví vaší prostaty můžete použít i domácí test na prostatu, díky kterému můžete rychle a jednoduše zjistit, zda je vaše prostata v pořádku nebo ne. Domácí testy prostaty měří hodnotu PSA, podobně jako některé laboratorní testy, takže umí celkem spolehlivě odhalit komplikace spojené s prostatou. Domácí test sice nenahradí plnohodnotné vyšetření lékařem, ale může být účinným prvním krokem na cestě za zdravou prostatou.

Léčba rakoviny prostaty

Existuje několik způsobů léčby rakoviny prostaty, přičemž ten nejlepší z nich se zpravidla určuje podle rozsahu a akutnosti onemocnění. Níže najdete nejčastěji používané léčebné postupy, společně s jejich použitím, výhodami a nevýhodami.

Aktivní sledování

Aktivní sledování se používá u případů rakoviny prostaty, které byly odhaleny již v časných stádiích a postupují pomalu. Při použití této metody je pravidelně sledován stav prostaty a vývoj nádorových buněk.

Aktivní sledování se používá proto, že u méně nebezpečných případů rakoviny prostaty není nutné ihned sahat po radikálních metodách léčby. V některých případech může být léčba rizikovější než ponechání nádoru bez zákroku, což dělá z aktivního sledování nejlepší možnost v dané konkrétní situaci.

Chirurgické odstranění rakoviny prostaty

V závažnějších případech je možné chirurgicky odstranit tkáň s rakovinotvornými buňkami, díky čemuž se již nebudou dále šířit do zbytku prostaty či odlišných částí těla. V závislosti na množství odstraněné tkáně a použitých postupech lze vyčlenit několik druhů používaných chirurgických zákroků:

 • Radikální prostatektomie – Při tomto zákroku je chirurgicky odstraněna celá prostata, společně s jinými oblastmi těla, do kterých se rakovina rozšířila. Při rakovině prostaty se radikální prostatektomií zpravidla odstraňuje prostata i s její pouzdrem.
 • Transuretrální resekce prostaty – Ne vždy je potřeba odstranit úplně celou prostatu. V některých případech je dostačující zaměřit se na části prostaty s rakovinovými buňkami a chirurgicky odstranit pouze ty, konkrétně přes močovou trubici. Do zbytku prostaty se nezasahuje. Nicméně, tento zákrok se používá pouze k odstranění symptomů, tedy části prostaty, která způsobuje problémy při močení či jiné komplikace.
 • Kryochirurgický zákrok – Použit může být i tzv. kryochirurgický zákrok, při kterém jsou nádorové buňky působením velmi nízkých teplot zmraženy. Tento zákrok je zatím považován za experimentální, je spojen s několika vedlejšími účinky a používá se většinou u mužů, u nichž nepřichází v úvahu klasický chirurgický zákrok.

I když existuje řada typů chirurgických zákroků, na úplné odstranění a vyléčení rakoviny prostaty se zpravidla používá radikální prostatektomie, tedy odstranění celé prostaty. Pokud budete chtít rakovinu prostaty léčit chirurgicky, většinou vám bude proveden právě tento zákrok.

Léčba zářením (radioterapie)

Při radioterapii se používají zdroje ionizujícího záření na ničení rakovinových buněk. Používá se často u pacientů, kteří se chtějí vyhnout chirurgickému zákroku, nebo u kterých je chirurgický zákrok příliš nebezpečný či zcela nemožný. Při klasické radioterapii se zdroj záření nachází mimo organismus, takže je nádor ozařován z větší vzdálenosti.

Brachyterapie

Brachyterapie se označuje i pojmenováním vnitřní ozařování, které velmi dobře popisuje její princip. Jde o formu radioterapie, při níž se zdroj záření umisťuje do nitra organismu v blízkosti nádoru, tedy v případě rakoviny prostaty do blízkosti prostaty.

Do těla je vložena kapsle s radioaktivním materiálem, jejíž obal propouští záření na místo určení, ale zároveň zabraňuje úniku samotného radioaktivního materiálu do nitra organismu.

Výhodou brachyterapie v porovnání s klasickou radioterapií je skutečnost, že ozařována je pouze úzce specifikovaná část organismu, díky čemuž je značně zredukováno množství ozářené zdravé tkáně v okolí samotného nádoru. Také léčba zpravidla trvá kratčeji a vyžaduje méně návštěv lékaře.

Hormonální léčba

Růst a funkce buněk v těle každého muže jsou ovlivněny hlavním mužským pohlavním hormonem – testosteronem. Ten se tvoří primárně ve varlatech. Cílem hormonální léčby při rakovině prostaty je snížit produkci testosteronu, což samo o sobě nevyléčí rakovinu, ale alespoň zpomalí její růst a rozšiřování do dalších částí organismu.

Na snížení produkce testosteronu mohou být použity léky tlumící funkci varlat, ale v některých případech může být produkce testosteronu snížena i úplným odstraněním varlat.

Chemoterapie

V pokročilých případech rakoviny prostaty, ve kterých jiné možnosti léčby nepomáhají nebo nejsou možné, se k léčbě používá chemoterapie. Ta spočívá v podávání léků, které přímo zabíjejí nádorové buňky, ale mohou mít i několik nežádoucích účinků na organismus.

Při chemoterapii jsou používány léky s názvem cytostatika, které se mohou podávat ve formě tablet či infuzí.

Léčba chemoterapií podávaná ve formě infuze

Léčba chemoterapií podávaná ve formě infuze

Závěr

Rakovina prostaty je závažné onemocnění, ale úmrtnost již není tak vysoká a postupem let klesá. Důležité je dbát na prevenci a v případě jakýchkoliv potíží se okamžitě obrátit na lékaře. Časná diagnóza může při rakovině prostaty doslova zachraňovat životy, takže ji určitě nepodceňte.

Zdroje:

5/5 - (1 vote)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

TOPlist