Podle výsledků několika výzkumů je možné, že nějaké spojení mezi demencí a erektilní dysfunkcí skutečně existuje. Ačkoliv demence postihuje mozek a erektilní dysfunkce se projevuje hlavně v intimních oblastech, tyto dvě zdravotní potíže spolu mohou souviset.

Demence je chorobné oslabení schopností mozku, které nastává během života. Jde o duševní poruchu, během níž dochází k úbytku kognitivních funkcí mozku. Jako první je většinou postižena paměť, ale postupně dochází k oslabování dalších funkcí mozku.

Výsledky výzkumu z roku 2015 naznačují, že u mužů s erektilní dysfunkcí je 1,68 násobně vyšší šance vývinu demence než u mužů bez poruchy erekce. Rovněž bylo zjištěno, že vyšší šanci na vývin demence mají i muži staršího věku, muži s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, depresí, a dalšími zdravotními potížemi.

Čím by toto spojení mohlo být způsobeno?

Existuje několik důvodů, které by mohly spojení mezi demencí a impotencí vysvětlit. Muži s impotencí mají často nízkou hladinu testosteronu, jehož nedostatek je spojen s více rizikovými faktory demence. S oběma onemocněními je spojována také inzulínová rezistence, stejně tak i různé poruchy kardiovaskulárního systému, v důsledku kterých může být narušen správný tok krve do mozku a do penisu.

prasky-na-erekci-anketa-banner

Erektilní dysfunkce a demence spolu sdílejí několik rizikových faktorů, které přispívají k jejich vzniku v mužském těle:

  • Vysoký věk
  • Vysoký krevní tlak
  • Vysoký cholesterol
  • Diabetes

Vyhledejte lékařskou pomoc

V případě problémů s erektilní dysfunkcí nebo s demencí na nic nečekejte a vyhledejte odbornou pomoc. Lékaři vám umí pomoci s diagnózou obou zdravotních potíží, stejně tak i s výběrem vhodných léčebných postupů.

Tento článek je součástí rozsáhlé sbírky odpovědí na časté otázky týkající se impotence (erektilní dyfunkcie). Prohlédněte si všechny časté otázky o erektilní dysfunkci.